هاست سی پنل آلمان

 • هاست اشتراکی لینوکس آلمان - 50 مگابایت

  2,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای وب سایت های شخصی و ساده
   • سیستم عامل کلود لینوکس
   • هارد ssd
   • پهنای باند نامحدود!
   • کنترل پنل قدرتمند Cpanel
   • پشتیبانی از My SQL
   • پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
   • بانک اطلاعاتی نامحدود
   • صندوق پست نامحدود
   • زیر دامنه نامحدود
   • گواهینامه امنیتی رایگان برای یک دامین
 • هاست اشتراکی لینوکس ایران - 100 مگابایت

  4,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای وب سایت های داینامیک شخصی و حرفه ای
   • سیستم عامل کلود لینوکس
   • هارد ssd
   • پهنای باند نامحدود!
   • کنترل پنل قدرتمند Cpanel
   • پشتیبانی از My SQL
   • پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
   • بانک اطلاعاتی نامحدود
   • صندوق پست نامحدود
   • زیر دامنه نامحدود
   • گواهینامه امنیتی رایگان برای یک دامین
 • هاست اشتراکی لینوکس آلمان- 500مگابایت

  8,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای وب سایت های فروشگاهی و شرکتی
   • سیستم عامل کلود لینوکس
   • هارد ssd
   • پهنای باند نامحدود!
   • کنترل پنل قدرتمند Cpanel
   • پشتیبانی از My SQL
   • پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
   • بانک اطلاعاتی نامحدود
   • صندوق پست نامحدود
   • زیر دامنه نامحدود
   • گواهینامه امنیتی رایگان برای یک دامین
 • هاست اشتراکی لینوکس آلمان- 1000مگابایت

  11,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای وب سایت های تجاری و حرفه ای
   • سیستم عامل کلود لینوکس
   • هارد ssd
   • پهنای باند نامحدود!
   • کنترل پنل قدرتمند Cpanel
   • پشتیبانی از My SQL
   • پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
   • بانک اطلاعاتی نامحدود
   • صندوق پست نامحدود
   • زیر دامنه نامحدود
   • گواهینامه امنیتی رایگان برای یک دامین
 • هاست اشتراکی لینوکس آلمان- 2000مگابایت

  20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای وب سایت های تجاری و حرفه ای
   • سیستم عامل کلود لینوکس
   • هارد ssd
   • پهنای باند نامحدود!
   • کنترل پنل قدرتمند Cpanel
   • پشتیبانی از My SQL
   • پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
   • بانک اطلاعاتی نامحدود
   • صندوق پست نامحدود
   • زیر دامنه نامحدود
   • گواهینامه امنیتی رایگان برای یک دامین